Fakturahantering

Fakturering och fakturahantering är ett administrativt arbete som ofta tar mycket tid från produktivt arbete i den övriga verksamheten. Beroende på vilken typ av företag ni har så varierar också behovet av att få hjälp med fakturahantering. Idag är det inget ovanligt att företag outsourcar sin fakturahantering för få mer tid till sin kärnverksamhet. Här kan Webina vara till stort hjälp för företag som vill frigöra tid till sin kärnverksamhet.

Kundtjänst

Bra kundservice ger nöjda kunder! Vi arbetar i hela kundtjänst flödet med kundsupport, hantering av mejlkorgar, chatt, telefon enligt överenskommelse och behov. Outsourca din kundtjänst till oss när du behöver avlastning så ni kan fokusera på kärnverksamheten. Med Webina slipper ni fasta kostnader för personal och de problem egen kundtjänst medför. Beställ tjänsten tillfälligt, långvarigt, under toppar, i semestertider eller vid andra behov.

Schemaläggning

Schemaläggning och planering har flera utgångspunkter beroende på bransch och verksamhet. Dessa påverkar i sin tur vilken typ av schema/planering som behövs. Förutom det ska hänsyn tas till hur varierad personalstyrkan är (fast personal, timanställda, projektanställda etc.), verksamhetens öppettider, lagstiftning och olika anställningsavtal. Verkar det överväldigande kan det vara skönt att veta att det finns professionell hjälp finns att få från Webina.

Annonsering

Oavsett vad du säljer eller vem du säljer till så kan en lyckad annonskampanj hjälpa er  att sprida ert varumärke och få fler långvariga kunder. Webina kan stå till hjälp och stöttepelare för alla typer av annonseringar & marknadsföringskampanjer.

Sociala medier

Marknadsföring i sociala medier är enkelt när du har någon att bolla idéer med. Tillsammans med dig som kund reder Webina ut vad du vill uppnå genom att annonsera i sociala medier så ni kan fokusera på kärnverksamheten. Vi sätter gemensamt upp mål och vad som ska prioritera.

Bildhantering

Vi hjälper er verksamhet med bildhantering oavsett användningsområde. Vi redigerar och manipulerar bilder för katalog, marknadsföring, annonsering & kampanjer. Tveka inte att använda oss som bollplank för er nästa kampanj.

Hemsida & Webb 

Behöver ert företag uppdateringar av nyheter och releaser på er företagshemsida så den känns mer levande? Eller kanske utveckla en helt ny hemsida som lever upp till dagens krav och standard? Tveka inte att använda oss som bollplank och leverantör av dessa tjänster.

MARINA PALEVIC
Grundare Webina

marina@webina.se | 079-337 18 49

Kontakta mig!

CAPTCHA image

Detta hjälper oss förhindra spam.